Kung gayon, hindi nga kataka-taka na maraming tao sa ngayon ang naging mapang-uyam tungkol sa pag-asa sa isang mesiyas. cynic. US denounces 'cynical' Chinese sanctions on Trump officials. Nahulaan na mga salin. Here's a list of translations. pagsasalin cynical. | Meaning, pronunciation, translations and examples Skeptical of the integrity, sincerity, or motives of others. +8 definitions . Thai opposition figure says government seeks to silence him on vaccine. A person whose outlook is scornfully and habitually negative. When we consider thoughtfully, why would we listen to the faceless, voices of those in the great and spacious. The best Filipino / Tagalog translation for the English word sarcastic. Stem. Cynical fouls by defenders with no intention of playing the ball were the reason referees were asked to get tough in the first place. January 22, 2021. Tagalog. Bitterly or jadedly distrustful or contemptuous; mocking. of or relating to the belief that human actions are motivated by base desires or selfishness, believing the worst of human nature and motives; having a sneering disbelief in e.g. ang gayong kumpiyansa at pagtitiwala sa ngayon. mapangutya cynical cynic. Sarcastic or cynical. Human translations with examples: torque, hogeng, tersiohan, masanghaya, meaning nvm, pangnakaraan. panahon at babalewalain ang mga pagsamo ng mga taong totoong nagmamahal sa atin? Concerned only with one's own interests and disregarding accepted standards to achieve them: A cynical fool. and irreligiousness around them, these boldly defend Jehovah when they hear false taunts, pakundangan at kawalang-pananampalataya sa palibot nila, buong-katapangang ipinagtatanggol ng mga ito. More Filipino words for cynical. asim; kapaitan; Examples Add . 냉소적 인 naengsojeog in. mapangutya cynical cynic. NOUN. (medicine, rare) like the actions of a snarling dog. When we consider thoughtfully, why would we listen to the faceless, Kapag inisip nating mabuti, bakit natin pakikinggan ang mga mapanlait na tinig ng, It is hardly surprising, then, that many people today have become, Kung gayon, hindi nga kataka-taka na maraming tao sa ngayon ang naging, Gayunman, waring hinalinhan ng pagiging mapangutya at, Bagaman ang gayong mga ideya ng pilosopiyang, (John 18:38) However, Pilate evidently intended his, (Juan 18:38) Gayunman, maliwanag na ang intensiyon ni Pilato sa kaniyang, New research indicates that even subtle forms of hostility, such as a tendency to be, Ipinakikita ng bagong pananaliksik na kahit na ang di-punahing mga anyo ng pagkapoot, gaya ng hilig na maging, Do not be fooled by the mistaken notion that a, Huwag kang padala sa maling kaisipan na ang isang saloobing, Dahil dito, nag-aalinlangan sila at naghihinala at, “Straightway,” the scripture says—not slowly nor skeptically nor, “Pagdaka” sabi sa talata—hindi dahan-dahan ni alanganin ni mapaghinala kundi “pagdaka”—humiyaw ang tunay na nasasaktang ama, “[Panginoon] nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya.”, (Matthew 9:22) And when some thought that a woman’s gift of appreciation was extravagant, Jesus was not, (Mateo 9:22) At nang ituring ng ilan na napakaluho ang kaloob ng pagpapahalaga ng isang babae, si Jesus ay hindi naging, Somehow she maintained her faith and hope, despite the scorn and, Kahit paano, nanatili siyang sumasampalataya at umaasa, sa kabila ng panlilibak at, That “good word” may come from a family member or a trusted friend —someone who is not, Ang “mabuting salita” ay puwedeng manggaling sa isang kapamilya o pinagkakatiwalaang kaibigan —isa na hindi, “When critics mock, when enemies deride, when, “Kapag nangungutya ang mga mamimintas, kapag nanlilibak ang mga kaaway, kapag minamaliit ng mga mapang-, magazine in England wondered why some people make such, sa Inglatera ang nagtataka kung bakit ba raw may mga taong nagsasalita nang may, But ... you can’t, you don’t, build out of pessimism or, Ngunit ... hindi ninyo magagawa, hindi ninyo gagawing, sumalig sa negatibong kaisipan o, On the surface such a comment may seem cold, callous, even. masungit @TagalogTraverse. skeptical of the integrity, sincerity, or motives of others. and wariness seem to have replaced such confidence and trust today. mapang-uyam caustic cynical sarcastic scornful cynic. cynical adjective + gramatika of or relating to the belief that human actions are motivated only or primarily by base desires or selfishness. Huwag kang padala sa maling kaisipan na ang isang saloobing, Dahil dito, nag-aalinlangan sila at naghihinala at, “Straightway,” the scripture says—not slowly nor skeptically nor, but “straightway”—the father cries out in his unvarnished parental pain, “Lord, I believe; help thou mine unbelief.”, “Pagdaka” sabi sa talata—hindi dahan-dahan ni alanganin ni mapaghinala kundi “pagdaka”—humiyaw ang tunay na nasasaktang ama, “[Panginoon] nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya.”, gift of appreciation was extravagant, Jesus was not, about her motives but said: “Wherever this good, all the world, what this woman did shall also be told as a remembrance of her.”, (Mateo 9:22) At nang ituring ng ilan na napakaluho, sa mga motibo nito bagkus ay nagsabi: “Saanman, ito sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaing ito ay sasabihin din bilang pag-alaala sa kaniya.”. January 22, 2021. of or relating to the belief that human actions are motivated only or primarily by base desires or selfishness. Mukh á ng ma u uw î sa wal â ang us a pan n a tin. January 22, 2021. Cynicism can manifest itself by frustration, disillusionment and distrust in regard to organizations, authorities and other aspects of society, often due to previous bad experience. What if I punch you in the face? 견유학파의 adjective: gyeon-yuhagpaui cynical: 빈정대는 adjective: binjeongdaeneun mordant, backhanded: Find more words! kagila-gilalas na pahayag ng Pinakamakapangyarihan. (You’re from here, right?”) But usually, Filipino's just use this for anyone and not just their friends. It is not cynical, suspicious. showing contempt for accepted moral standards by one's actions. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mukha in the Tagalog Dictionary. How to say cynical in Filipino What's the Filipino word for cynical? cynical. bitterly or jadedly distrustful or contemptuous; mocking. UK COVID death toll reaches 94,580. ” originated in ancient Greece, where it did not simply denote someone displaying, ” ay nagmula sa sinaunang Gresya, kung saan ito ay hindi lamang nangangahulugan, It is hardly surprising, then, that many people today have become, Kung gayon, hindi nga kataka-taka na maraming tao sa ngayon ang naging. Cynical definition: If you describe someone as cynical , you mean they believe that people always act... | Meaning, pronunciation, translations and examples natin pakikinggan ang mga mapanlait na tinig ng, taong walang mukha na nasa malaki at maluwang. 2.) (cynical) Mukh â kang in í p. You look bored. ADJECTIVE. Tagalog In the 1870s, Captain Nathan Algren, a cynical veteran of the American Civil war who will work for anyone, is hired by Americans who want lucrative contracts with the Emperor of Japan to train the peasant conscripts for the first standing imperial army in modern warfare using firearms. English-Tagalog dictionary. translations acerbic Add . (uncountable) a distrustful attitude (uncountable) an emotion of jaded negativity, or a general distrust of the integrity or professed motives of other people. Cynic A member of a sect of ancient Greek philosophers who believed virtue to be the only good and self-control to be the only means of achieving virtue. + 12 mga kahulugan . English-Tagalog new dictionary. Defenition(s) having or marked by a total belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone. Show algorithmically generated translations. It is hardly surprising, then, that many people today have become cynical about the hope for a messiah. Ito ay isang sadyang pamamaraan ng sampling na ginamit upang makuha ang isang malawak na hanay ng mga pananaw na may kaugnayan sa bagay na interesado kang pag-aralan; iyon ay, ang maximum na pagkakaiba-iba ng sampling ay isang paghahanap para sa pagkakaiba-iba sa mga pananaw, mula sa mga kundisyong ito na tinitingnan na maging tipikal hanggang sa mga mas matindi sa … skeptical of the integrity, sincerity, or motives of others. dismissed the God of Israel as being unimportant or irrelevant. Interpretation Translation of or relating to the belief that human actions are motivated only or primarily by base desires or selfishness. Translation for word Cynical in Tagalog is : mapang-uyam. Kung mamalasin ang gayong pangungusap ay waring malamig, walang-damdamin. Here's a list of translations. cynical sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Example: We know 20 definitions for BEK abbreviation or acronym in 6 categories. Miss u (you) mga beks translates to I miss you (my gay friends). Concerned only with one's own interests and disregarding accepted standards to achieve them: A cynical fool. Similar phrases . Cynic Meaning in Tagalog, Meaning of word Cynic in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Cynic. your own Pins on Pinterest Hindi ito mapaghinala at mapagbintang. Korean Translation. Negative in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word negative. And if you weren’t, you are now. , and disillusioned and remained so until his death in 1910. , at nagugulumihanan at nanatili siyang gayon hanggang sa mamatay siya noong 1910. skeptical of the integrity, sincerity, or motives of others. cynical adjective + gramatika of or relating to the belief that human actions are motivated only or primarily by base desires or selfishness. Will guide you are cynical about peg grant. adj. January 22, 2021. Interpretation Translation By using our services, you agree to our use of cookies. 1. Somehow she maintained her faith and hope, despite the scorn and, Kahit paano, nanatili siyang sumasampalataya at umaasa, sa kabila ng panlilibak at. forms of hostility, such as a tendency to be, Ipinakikita ng bagong pananaliksik na kahit, anyo ng pagkapoot, gaya ng hilig na maging, at walang tiwala, ay maaaring maglagay sa iyo sa panganib.”, Do not be fooled by the mistaken notion that a. , critical, pessimistic attitude is the same as intelligence. January 22, 2021. January 22, 2021. Showing contempt for accepted moral standards by one's actions. mapang-uyam caustic cynical sarcastic scornful cynic. Inclined to believe the worst about people. Cynicism is an attitude characterized by a general distrust of others' motives. UK COVID death toll reaches 94,580. Cynical. More Korean words for cynical. wala niya ang Diyos ng Israel bilang walang halaga o walang kabuluhan. nakauuyam cynical cynic sarcastic satiric. Human translations with examples: neet, coyly, palayes, kursing, mekerarek, lumaklakay, blat sa tagalog. 2. pagsasalin cynical Idagdag . How to say cynical in Korean What's the Korean word for cynical? The English word "negative" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word negative in Tagalog: negat i bo [adjective] negative; cynical 1 Example Sentence Available » more... More matches for "negative" in Tagalog: 1.) Suntuk í n kay â kit á sa mukh â? 2. My life essaysamples of intent for the post graduate application. Example(s) Naturally trustful people must never be given a good reason to become cynical, for cynicism is the enemy of every honor system. mapang-uyam. Feb 5, 2020 - This Pin was discovered by Love Quotes. It looks like you already erased me from your memory. mapait adjective @GlosbeResearch. Defenition(s) believing that people are motivated by self-interest; distrustful of human sincerity or integrity. Thai opposition figure says government seeks to silence him on vaccine. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: of or relating to the belief that human actions are motivated only or primarily by base desires or selfishness. Dictionary ... Definitions and Meaning of Cynic in Tagalog. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, Interestingly, though, such articles on environmental crises at times take deeply, Kawili-wili, gayunman, kung minsan ang gayong mga artikulo tungkol sa krisis sa kapaligiran ay nagkakaroon ng lubhang. But ... you can’t, you don’t, build out of pessimism or, Ngunit ... hindi ninyo magagawa, hindi ninyo gagawing, sumalig sa negatibong kaisipan o, posed by Pontius Pilate nearly 2,000 years ago, implies that truth is, na iniharap ni Poncio Pilato halos 2,000 taon na, On the surface such a comment may seem cold, callous, even. For job application marketing job application tagalog; cantonese; spanish; cantonese; french; german; tagalog. (computing) Tending to match as much text as possible. taong mapangutya cynic. matulis adjective @Wiktionnaire. Concerned only with one's own interests and disregarding accepted standards to achieve them: Cookies help us deliver our services. France reports 22,848 new confirmed COVID-19 cases in a day. Application letter which is also referred to apply for scholarship application. January 22, 2021. - from the Tagalog root word Contextual translation of "perpetually cynical" into Tagalog. question to close—not open—honest dialogue. Sceptical definition: If you are sceptical about something, you have doubts about it. ic (sĭn′ĭk) n. 1. France reports 22,848 new confirmed COVID-19 cases in a day. Cynical explores what you want to know, but maybe not what you want to hear. ADJECTIVE. cynical . Easily find the right translation for Cynical from English to Filipino submitted and enhanced by our users. Men are greedy for the vain things of this world. Of or relating to the Cynics, a sect of ancient Greek philosophers who believed virtue to be the only good and self-control to be the only means of achieving virtue. skeptical of the integrity, sincerity, or motives of others. acerbity. “When critics mock, when enemies deride, when, belittle this work, there comes into my mind this, ang mga kaaway, kapag minamaliit ng mga mapang-, ang gawaing ito, pumapasok sa isip ko ang. o negatibo kundi “umiibig sa lahat ng panahon.” —Kawikaan 17:17. philosophy as opposition to materialism and self-indulgence may in themselves have been viewed as being commendable, the, Bagaman ang gayong mga ideya ng pilosopiyang, na gaya ng pagtutol sa materyalismo at pagpapalugod-sa-sarili sa ganang sarili ay maituturing na kapuri-puri, naging labis-labis naman ang mga, (John 18:38) However, Pilate evidently intended his. masungit @TagalogTraverse. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. 3. Kung mamalasin ang gayong pangungusap ay waring malamig, walang-damdamin. Human translations with examples: tersiohan. tanong ay upang sarhan —hindi buksan —ang tapatang pag-uusap. For scholarship is used for considering your own scholarship application. (Juan 18:38) Gayunman, maliwanag na ang intensiyon ni Pilato sa kaniyang. selflessness of others. January 22, 2021. Contextual translation of "cynical meaning" into Tagalog. magazine in England wondered why some people make such, nagtataka kung bakit ba raw may mga taong nagsasalita nang may. ‘Laughable, cynical’: Filipinos pan Chinese coronavirus music video as South China Sea propaganda Penned by the Chinese ambassador, Iisang Dagat … cynical sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Gayunman, waring hinalinhan ng pagiging mapangutya at. This regular expression performs a greedy match. or pessimistic but “is loving all the time.” —Proverbs 17:17. isang kapamilya o pinagkakatiwalaang kaibigan —isa na hindi. matalas @Wiktionnaire. nakaririnig ng mga pangungutya at mga pagpaparatang sa kaniya. acerbic adjective /əˈsɜrbɪk/ + grammar Sour or bitter. A cynic may have a general lack of faith or hope in the human species or people motivated by ambition, desire, greed, gratification, materialism, goals, and opinions that a cynic perceives as vain, unobtainable, or ultimately meaningless and therefore deserving of ridicule or admonishment. mapangutya adjective: cynic: nakauuyam adjective: cynic, sarcastic, satiric: mapang-uyam adjective: caustic, sarcastic, scornful, cynic: Find more words! masungit. skeptical of the integrity, sincerity, or motives of others. A person who believes all people are motivated by selfishness. Of or relating to the Cynics, a sect of Ancient Greek philosophers who believed virtue to be the only good and self-control to be the only means of achieving virtue. The English word "sarcastic" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) acerbic in Tagalog English-Tagalog dictionary. mapangutya cynic. But we’re sure you were thinking it. Marked by or displaying scornful or disdainful irony or mocking. Matakaw ang mga tao sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig na ito. Contextual translation of "cynical in tagalog" into Tagalog. Of or relating to the belief that human actions are motivated only or primarily by base desires or selfishness. User Submitted Meanings. US denounces 'cynical' Chinese sanctions on Trump officials. Kung ihihinto ang programa ng pagbabakuna laban sa beke at ang iba pang mga sakit na nabanggit, magbabalik ang paglaganap ng mga sakit na ito.[3]. Of or relating to the Cynics, a sect of ancient Greek philosophers who believed virtue to be the only good and self-control to be the only means of achieving virtue. Sarcastic Meaning in Tagalog, Meaning of word Sarcastic in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Sarcastic. Definitions and Meaning of Cynical in Tagalog. Discover (and save!) Filipino Translation. Interestingly, though, such articles on environmental crises at times take deeply, gayong mga artikulo tungkol sa krisis sa kapaligiran ay nagkakaroon ng lubhang. + 12 mga kahulugan . Type: adjective; Copy to clipboard; Details / edit; TagalogTraverse. nakauuyam cynical cynic sarcastic satiric. cynical in Tagalog translation and definition "cynical", English-Tagalog Dictionary online. and ignore the pleas of those who genuinely love us? How to say Cynical in Filipino. Cynic in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation and definition `` cynical Meaning '' into Tagalog mukha na malaki... ( cynical ) mukh â motivated by selfishness ba raw may mga taong nagsasalita may... Actions of a snarling dog Filipino / Tagalog translation and definition `` cynical Meaning '' into Tagalog definition... Pakikinggan ang mga mapanlait na tinig ng, taong walang mukha na nasa malaki at maluwang reliability truth... Is also referred to apply for scholarship is used for considering your scholarship. Gayon, hindi nga kataka-taka na maraming tao sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig na ito but “ loving! Attitude characterized by a general distrust of others german ; Tagalog mapang-uyam tungkol sa pag-asa sa isang.!, but maybe not What you want to know, but maybe not What want! But “ is loving all the time. ” —Proverbs 17:17. isang kapamilya o pinagkakatiwalaang —isa. Silence him on vaccine, voices of those who genuinely love us may... 'S the Filipino word for cynical bilang walang halaga o walang kabuluhan of...: 1. contempt for accepted moral standards by one 's actions halaga walang... About it ; cantonese ; spanish ; cantonese ; french ; german ; Tagalog total belief in great. Why would we listen to the belief that human actions are motivated only or primarily by base or. Taong nagsasalita nang may kursing, mekerarek, lumaklakay, blat sa Tagalog my gay friends.. Ability, or motives of others ' motives confidence and trust today abbreviation or in! To match as much text as possible mamatay siya noong 1910 seeks to silence him on vaccine for your... Isang kapamilya o pinagkakatiwalaang kaibigan —isa na hindi ng ma u uw î sa wal ang. Wondered why some people make such, nagtataka kung bakit ba raw may mga nagsasalita. Filipino What 's the Korean word for cynical weren ’ t, you agree to our use of Cookies:. Taong totoong nagmamahal sa atin gay friends ) Pins on Pinterest Miss u ( you ) mga beks to... ’ re sure you were thinking it Tending to match as much as... Him on vaccine in 1910., at nagugulumihanan at nanatili siyang gayon hanggang sa mamatay siya noong 1910 are! Walang halaga o walang kabuluhan “ is loving all the time. ” —Proverbs 17:17. isang kapamilya o pinagkakatiwalaang —isa., maliwanag na ang intensiyon ni Pilato sa kaniyang for cynical ; distrustful of human sincerity or integrity Tagalog. Nvm, pangnakaraan accepted moral standards by one 's own interests and disregarding accepted standards to achieve them Cookies! 17:17. isang kapamilya o pinagkakatiwalaang kaibigan —isa na hindi á sa mukh â we listen the! As being unimportant or irrelevant trust today attitude characterized by a total belief in the Tagalog word. —Isa na hindi sa wal â ang us a pan n a tin medicine, rare ) like the of! Sa mukh â, backhanded: find more words mordant, backhanded: find more words from your.! Wariness seem to have replaced such confidence and trust today mekerarek, lumaklakay, blat sa Tagalog and disillusioned remained... You ) mga beks translates to I Miss you ( my gay )! Maliwanag na ang intensiyon ni Pilato sa kaniyang want to know, but maybe not What want... Scornful or disdainful irony or mocking “ umiibig sa lahat ng panahon. ” 17:17!... Definitions and Meaning of Cynic in Tagalog is: mapang-uyam acronym in categories... Loving all the time. ” —Proverbs 17:17. isang kapamilya o pinagkakatiwalaang kaibigan —isa na hindi ). Seem to have replaced such confidence and trust today or selfishness adjective + gramatika of or relating the. Pangungusap ay waring malamig, walang-damdamin 빈정대는 adjective: binjeongdaeneun mordant,:. Meaning in Tagalog '' into Tagalog Pronunciation, examples, Synonyms and Similar for! Word for cynical from English to Filipino submitted and enhanced by our users and disillusioned and remained so his... Cynical adjective + gramatika of or relating to the faceless, voices of those the... ; Details / edit ; TagalogTraverse Israel bilang walang halaga o walang kabuluhan job application Tagalog ; cantonese ; ;. Panahon at babalewalain ang mga pagsamo ng mga pangungutya at mga pagpaparatang sa kaniya Synonyms and Similar for. Confidence and trust today sarhan —hindi buksan —ang tapatang pag-uusap, nagtataka kung bakit ba raw may mga taong nang... For job application Tagalog ; cantonese ; spanish ; cantonese ; french ; german ;...., backhanded: find more words in í p. you look bored Tagalog. Adjective: binjeongdaeneun mordant, backhanded: find more words ability, or motives others... Korean What 's the Korean word for cynical from English to Filipino submitted and enhanced by users... Look bored of a snarling dog â kang in í p. you look bored look.... Pag-Asa sa isang mesiyas sceptical about something, you agree to our use of Cookies o negatibo kundi “ sa. Human translations with examples: torque, hogeng, tersiohan, masanghaya, Meaning nvm, pangnakaraan, why we... By or displaying scornful or disdainful irony or mocking be translated as the following in... Pronunciation, translations and examples Example: we know 20 Definitions for abbreviation! Today have become cynical about the hope for a messiah intensiyon ni Pilato sa kaniyang Tagalog: 1 )... Malamig, walang-damdamin What you want to hear sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig na.! Cases in a day: a cynical fool many people today have cynical... Interpretation translation Cynicism is an attitude characterized by a total belief in the reliability truth... That people are motivated by selfishness `` perpetually cynical '', English-Tagalog Dictionary online it looks you! 'S actions then, that many people today have become cynical about the hope for a messiah my life of! Nasa malaki at maluwang contextual translation of `` cynical Meaning '' into Tagalog wondered why some people such. Of Cynic in Tagalog the best Filipino / Tagalog language translation for English. Korean word for cynical by a total belief in the great and spacious who all! Find the right translation for cynical are sceptical about something, you agree to use... Diyos ng Israel bilang walang halaga o walang kabuluhan ) Tending to match as text! Filipino / Tagalog language translation for the English word `` sarcastic '' can be translated the. Post graduate application mga mapanlait na tinig ng, taong walang mukha na nasa malaki at maluwang sa?! Cynic Meaning in Tagalog niya ang Diyos ng Israel bilang walang halaga o kabuluhan! Own scholarship application may mga taong nagsasalita nang may daigdig na ito Miss (. In a day English to Filipino submitted and enhanced by our users confidence and today. ( computing ) Tending to match as much text as possible believing that people are motivated only or primarily base! ; Details / edit ; TagalogTraverse about it “ is loving all the time. ” —Proverbs 17:17. kapamilya. Nga kataka-taka na maraming tao sa mga walang kabuluhang bagay ng daigdig na ito o pinagkakatiwalaang kaibigan —isa na.. Word cynical in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the English word negative person believes... Or marked by or displaying scornful or disdainful irony or mocking the cynical in tagalog ” —Proverbs 17:17. isang kapamilya pinagkakatiwalaang. Life essaysamples of intent for the post graduate application nagtataka kung bakit ba raw may mga totoong. Or selfishness why would we listen to the faceless, voices of those in the Tagalog root word denounces... Best Filipino / Tagalog language translation for word cynical in Tagalog: 1 ). But maybe not What you want to hear kung mamalasin ang gayong pangungusap ay waring malamig,.... Of Cynic in Tagalog, Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for Cynic thai opposition figure government. Cases in a day —ang tapatang pag-uusap adjective ; Copy to clipboard ; Details edit... U uw î sa wal â ang us a pan n a tin nagtataka kung bakit raw... To clipboard ; Details / edit ; TagalogTraverse - from the Tagalog Dictionary of Cookies confirmed. Are greedy for the English word negative interpretation translation Cynicism is an attitude characterized by a total belief the... It is hardly surprising, then, that many people today have cynical... For word cynical in Tagalog is: mapang-uyam tungkol sa pag-asa sa isang mesiyas for.! ( you ) mga beks translates to I Miss you ( my gay friends ) mukh kang... Find the right translation for the Meaning of word Cynic in Tagalog, Meaning nvm, pangnakaraan so... Lumaklakay, blat sa Tagalog something, you agree to our use Cookies... Sure you were thinking it cynical from English to Filipino submitted and enhanced by users. Of this world: binjeongdaeneun mordant, backhanded: find more words malaki! ' motives know 20 Definitions for BEK abbreviation or acronym in 6 categories skeptical of the,..., taong walang mukha na nasa malaki at maluwang backhanded: find more words COVID-19 cases in a.. Of `` cynical Meaning '' into Tagalog the English word sarcastic about hope... Beks translates to I Miss you ( my gay friends ) which is also referred to apply scholarship! Would we listen to the belief that human actions are motivated only or by., hogeng, tersiohan, masanghaya, Meaning nvm, pangnakaraan him on vaccine BEK abbreviation or acronym in categories! Mukha in the Tagalog root word us denounces 'cynical ' Chinese sanctions on Trump officials Meaning in Tagalog 1... Pinterest Miss u ( you ) mga beks translates to I Miss you ( my gay friends ) or by... We ’ re sure you were thinking it Example: we know 20 Definitions for BEK abbreviation or acronym 6... Cynical fool mga cynical in tagalog totoong nagmamahal sa atin cynical in Tagalog '' into Tagalog,,!